Quảng Nam: Giải quyết tồn đọng 5 dự án thu nhập thấp tại ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc

0
Quảng Nam vừa có thông báo 356/TB-UBND về chủ trương thực hiện đối với 5 dự án khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trước đó, vào ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đã chủ trì buổi làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam liên quan đến giải quyết tồn tại trong đầu tư 5 dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới (ĐTM) Điện Nam - Điện Ngọc (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sau khi nghe Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng kết luận:

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ,thủ tục liên quan và cử lãnh đạo có thẩm quyền làm việc với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các tồn tại trong đầu tư 05 dự án Khu dân cư thu nhập thấp theo đúng thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 22/7/2020, Công văn số190/HĐND-VP ngày 24/7/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 4314/UBND-KTTH ngày 30/7/2020; gồm:

Sở Xây dựng và Sở Tài chính (liên quan đến Sở Tài chính về chi phí đã đầu tư, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, các chi phí trong quá trình thực hiện các dự án Khu dân cư thu nhập thấp, việc bàn giao và nguồnthu hoàn trả vốn đã bỏ ra,…) để lập các hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển mục tiêu thực hiện dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu1 và chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện tiếp các thủ tục, bàn giao hồ sơ, hiện trường liên quan đối với từng dự án theo quyđịnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt phương án khai thác quỹ đất đối với dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 1 để thanh toán chi phí đã đầu tư tại 5 Khu dân cư thu nhập thấptheo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh và trình phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất.

Quảng Nam giải quyết tồn đọng tại 5 dự án thu nhập thấp tại ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc. (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Quảng Nam giải quyết tồn đọng tại 5 dự án thu nhập thấp tại ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc. (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Sở Tài chính để thực hiện các hồ sơ, tổng hợp chi phí đã đầu tư theo hồ sơ quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 5 Khu dân cư thu nhập thấp và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu 1 nộp ngân sách, hoàn trả chi phí đầu tư.

Tổ chức chọn đơn vị có đủ pháp nhân thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Sở Xây dựng cùng với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 1 và chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 cho UBND thị xã Điện Bàn đảm bảo quy định để quản lý, tiếp tục thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để thẩm định, trình phê duyệt phương án khai thác quỹ đất (Khu1), xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các cá nhân trúng đấu giá và các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầy đủ hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dựán hoàn thành, tổng hợp chi phí đã đầu tư, tổ chức chọn đơn vị thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện và kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý phân chia nguồn thu đấu giá Quyền sử dụng đất (Khu 1) theo đúng cơ chế điều hành phân cấp quản lý nguồn thu và cấp lại chi phí đã đầu tư theo giá trị được quyết toán và các chi phí liên quan đối với 5 Khu dân cư thu nhập thấp cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; tổ chức tiếp nhận các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3,Khu 4, Khu 5 và đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo theo quy định.

Nguyễn Tuấn

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

VFF tiếp tục chấn chỉnh, cảnh cáo trọng tài

VFF tiếp tục lên tiếng cảnh báo, các trọng tài đang làm nhiệm vụ tại các giải chuyên nghiệp nếu sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Đồng tiền vàng hơn 2.000 năm tuổi có giá hơn 900 triệu đồng

Một đồng xu có niên đại hơn 2.000 năm tuổi khắc họa một chiến binh đang xông pha trận mạc sắp được đem ra đấu giá...

31 thí sinh vào Chung kết cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang” 2020

31 thí sinh đã vào vòng Chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020.

‘Tôi muốn nhắc nhở tuổi trẻ về những vị anh hùng dân tộc!’

Tôi tin rằng chúng ta luôn nhớ điều mà NSND Lý Huỳnh mong mỏi thực hiện cả đời: Nhắc nhở tuổi trẻ về những vị anh hùng dân tộc.

Xem thêm

Quốc tế