Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 761/UBND-VP5 để triển khai đến các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

giam-tien-thue-dat-29-9

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bao gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).