Infographics: Lịch sử vi phạm nhà số 7 đường Thanh Niên

0
Từ năm 2005, khi phường Trúc Bạch phát hiện công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Bích đã không quyết liệt xử lý triệt để, để cho đến nay (2019) đã 14 năm trôi qua, công trình cứ tồn tại, khiến kỷ cương phép nước bị coi thường. Cả hệ thống chính trị đã phải vào cuộc, nhân dân bức xúc, một sự lãng phí về thời gian và tiền bạc đã hiển hiện.