Hưng Yên: Hàng loạt Sở, ngành bị "bêu" trách nhiệm

0
Theo đó, để sảy ra những sai phạm trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại tỉnh Hưng Yên có các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải...

Buông lỏng quản lý?

Trước đó như Pháp luật Plus đã thông tin tại bài viết: "Kiến nghị giao Công an xác minh dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến". Bài viết đã phản ánh về những sai phạm trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2011 - 2018. Hàng loạt dự án xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên bị nhắc tới. Đặc biệt có những dự án đã bị đề nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo Thanh tra Chính phủ để xảy ra những sai phạm trên trách nhiệm chung thuộc UBND tỉnh Hưng Yên, cùng với đó là các Sở, ngành liên quan.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ cho biết, riêng đối với công tác quản lý Nhà nước đã có nhiều Sở, ngành "dính" sai phạm trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ.

Xác định, việc triển khai các dự án Chợ, Trung tâm thương mại có 6/19 dự án có tên là trung tâm thương mại nhưng không có mục tiêu xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, các dự án Trung tâm thương mại đều không đạt tiêu chuẩn là trung tâm thương mại.

Đối với việc này xác định rõ trách nhiệm thuộc về các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên trách nhiệm chung thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

14

Sở Công thương tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu còn thiếu sót và còn chậm, chưa phù hợp với quy định. Đồng thời xác định trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng và UBND huyện/ thành phố lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Nhiều chủ đầu tư dự án lập quy hoạch chi tiết, chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại một số dự án không thể hiện chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất các lô đất. Ngoài ra, một số dự án chỉ lập tổng mặt bằng, chưa lập phương án kiến trúc công trình là không phù hợp với quy định.

Ông Lương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên từ năm 2014 đến nay;

Được biết, ông Nguyễn Văn Thơ, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/2/2017, đến nay.

Về việc này, xác định trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư các dự án, Sở Xây dựng và UBND huyện/thành phố tổ chức lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng, trách nhiệm chung thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Đặc biệt nghiêm trọng khi các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên để 19/19 dự án Trung tâm thương mại, 03/18 dự án Chợ tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch ngành thương mại.

Thanh tra Chính phủ cho rằng trách nhiệm thuộc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.

Hạng mục Chợ, Trung tâm thương mại tại 03 dự được thực hiện theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 15/07/2009, của UBND tỉnh Hưng Yên đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính/chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Để xảy ra sai phạm này trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư các dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thất thoát ngân sách Nhà nước?

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ thì việc kiểm soát nguồn gốc cát tại một số dự án sử dụng cát để san lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hơn 11 triệu m3 cát được dùng để san lấp có nguồn gốc không rõ ràng, có căn cứ nghi ngờ một phần cát này là cát tặc.

Để xảy ra hơn 11 triệu m3 cát không rõ nguồn gốc dùng để san lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về một số Sở, ngành của tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho rằng, UBND tỉnh Hưng Yên đã chậm sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 372/QĐ- UBND đã gây khó khăn cho công tác quản lý bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hiện nay trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Hưng Yên chậm sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 1964/QĐ UBND ngày 18/10/2013, của UBND tỉnh Hưng Yên về phê duyệt khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản đã gây khó khăn cho việc cấp Giấy phép, gia hạn cấp Giấy phép khai thác cát cho các dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trách nhiệm thuộc về việc này thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải (liên quan Quyết định số 372/QĐ-UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan Quyết định số 1964/QĐ-UBND); trách nhiệm chung thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

11

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra việc UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép khai thác cát cho 03 Công ty: Công ty CP ĐTXD Hà Thành UDIC, Công ty CPĐT Việt Linh - Hà Nội, Công ty CP ĐTPT Phố Hiến không qua đấu giá với điều kiện các Công ty này chỉ được khai thác cát, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Hưng Yên không có biện pháp để quản lý chặt chẽ việc khai thác, tiêu thụ cát của 03 Công ty này, dẫn đến các Công ty này có thể bán cát cho đối tượng khác mà không bị kiểm tra, xử lý triệt để; vi phạm điều kiện để được cấp phép không qua đấu giá.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ông Bùi Thế Cử từng giữ chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Về sai phạm này xác định trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư các dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, đánh giá trữ lượng khoáng sản còn lại sau khai thác hàng năm tại các dự án khai thác cát, dẫn đến khó kiểm soát khối lượng khai thác thực tế của doanh nghiệp; việc kiểm soát về khối lượng cát khai thác, tiêu thụ cát tại các dự án khai thác được cấp phép, tại các Bến bãi tập kết cát chưa được giám sát chặt chẽ, thường xuyên, tiềm ẩn việc thất thoát nguồn thu thuế, phí liên quan hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, các lực lượng chức năng của tỉnh trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép còn chưa thường xuyên và chưa kịp thời, nhất là việc đấu tranh, xử lý vi phạm trên tuyến đường thủy vẫn còn nhiều hạn chế.

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư các dự án khai thác cát, chủ các Bến bãi tập kết cát sỏi; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở ngành chức năng khác liên quan; UBND TP Hưng Yên và các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ (nơi có dự án khai thác cát và Bến bãi tập kết cát).

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan khai thác cát của 12 dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh: Tổng số tiền thuế, phí, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 12 đơn vị khai thác cát phải nộp là 52.350 triệu đồng, các đơn vị đã nộp 49.996 triệu đồng, còn nợ 2.354 triệu đồng (chiếm 4,5%), trong đó:

Nợ phí BVMT, Thuế tài nguyên, Thuế GTGT 1.378 triệu đồng, gồm: Công ty CPĐT Việt Linh - Hà Nội nợ 487 triệu đồng, Công ty CPĐT XD Sơn Nam nợ 891 triệu đồng.

Nợ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 976 triệu đồng, gồm: Công ty TNHH DV&TM Quảng Bình 16,4 triệu đồng, Công ty CP ĐT&XD Hà Thành UDIC 240,8 triệu đồng, Công ty TNHH XD&SX VLXD Sông Hồng 57,3 triệu đồng, Doanh nghiệp XD Xuân Trường nợ 661,5 triệu đồng.

Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư các dự án; Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ những sai phạm trên Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ đã được nêu tại kết luận này.

Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hải Đăng

Bình luận

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng 100 máy thở, 50 máy tạo oxy cho Chính phủ và nhân dân Ấn Độ

Ngày 12/5, GHPGVN tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Bắc Ninh: Chùa Phật Tích ủng hộ các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Trong hai ngày 10 và 11/5, đoàn Chư Tôn Đức, phật tử Tổ đình Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh) đến trao tặng quà ủng hộ các Chốt kiểm soát dịch COVID-19.

NTK Lan Anh Lê ra mắt BST áo dài “Sơn Vân Các”

NTK Lan Anh lê ra mắt BST áo dài đôi “Sơn Vân Các” trong tuần vừa qua đã làm không ít các đôi uyên ương sắp cưới không khỏi xuyến xao.

“Thiên đường” Du lịch Quảng Ninh đìu hiu trước làn sóng dịch Covid -19

Do tác động của đại dịch Covid-19 nên hầu hết các điểm tham quan vui chơi tại "Thiên đường" du lịch Quảng Ninh hoàn toàn bị đóng băng.

Xem thêm