Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, yêu cầu xử lý...Ông Đặng Công Huẩn, Phó tổng thanh tra Chính phủ, vừa ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công trình; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, ngoài những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu như sau.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giảm tiền thuê đất đối với 3 dự án thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico 3 không đúng quy định của Nghị định 210/2013/NĐ-CP về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án Khu công nghiệp Amara thuộc Công ty CP đô thị Amata Biên Hòa khi chưa đủ điều kiện miễn giảm theo quy định.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Đồng Nai miễn tiền thuê đất cho dự án KCN Amata không đúng quy định. Ảnh: Internet

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Đồng Nai miễn tiền thuê đất cho dự án KCN Amata không đúng quy định. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Đồng Nai giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài tại một số dự án đầu tư không đúng quy định, quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) không đúng quy định.

Giao đất công cộng có mục đích kinh doanh tại dự án Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ Thị trấn Long Thành không đúng quy định…

Đồng Nai đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định, có địa phương, đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch một số năm và nhiều cuộc thanh tra. Một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định, chất lượng chưa cao.

Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhất là khối các Sở ngành của tỉnh. Các đơn vị này không ban hành, không công khai, không bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 và thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, thiếu số ngày so với quy định.

Chất lượng xử lý đơn thư ở một số đơn vị chưa được tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tiếp công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị của công dân. Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương, đơn vị được thanh tra chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách, như: không công khai trên cổng thông tin điện tử, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thanh tra Chính phủ còn xác định một số địa phương, đơn vị ở tỉnh Đồng Nai không thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng như không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông báo tuyển dụng. Không lập danh sách hoặc không công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, không tổ chức phúc khảo, không công khai kết quả tuyển dụng.

Còn có tình trạng chậm lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, không phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, không có sổ theo dõi, giao nhận bản kê khai và không xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định…

Kết luận thanh tra chỉ rõ, công tác quản lý sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm được xác định là hơn 335 tỉ đồng. Ngoài ra, số nợ tiền sử dụng đất. tiền thuê đất đến cuối năm 2018 cần được đôn đốc thu nộp ngân sách là hơn 153 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ hoặc tiếp dân không đầy đủ số ngày theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh Đồng Nai phải tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện, tố cáo chưa được thụ lý để giải quyết theo quy định hoặc còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm về các hạn chế liên quan đến chất lượng một số cuộc thanh tra, thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-loat-sai-pham-trong-quan-ly-dat-dai-o-dong-nai-d537908.html

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận