Pháp Luật Plus - Hà Nội: Cầu Giấy cưỡng chế GPMB dự án tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

Hà Nội: Cầu Giấy cưỡng chế GPMB dự án tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

0
UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa thông tin vào ngày 12-13/6, sẽ thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.

Mới đây, UBND  quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa tổ chức họp báo và thông tin vào ngày 12-13/6, sẽ thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất A1.2 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào ngày 18/5/2018, đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng vào ngày 12/6 và 13/6/2018. 

Ông Trần Đông Dực (người đứng) - Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy thông tin với báo chí về vụ việc.
Ông Trần Đông Dực (người đứng) - Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy thông tin với báo chí về vụ việc.

Trong quá trình thực hiện GPMB dự án, UBND quận nhận được một số đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của một số hộ đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án gửi đến các cơ quan chức năng. Dự án Toà nhà hỗn hợp Constrexim tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội không phải là dự án chuyển tiếp, không phải là dự án Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc gia, lợi ích công cộng mà là dự án kinh doanh, thương mại do đó chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận bồi thường về đất với người bị thu hồi đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Việc UBND quận Cầu Giấy ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ là không đúng quy định pháp luật.

UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, giải thích và có các văn bản trả lời các hộ gia đình. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Hưng liên quan đến thủ tục thu hồi đất của dự án. UBND Thành phố đã có văn bản kết luận nội dung tố cáo của một số công dân ở tổ 19, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy có liên quan đến thủ tục thu hồi đất tại dự án. 

Đó là tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan (trước ngày 01/7/2014).

Khu vực ban dự án.
Khu vực ban dự án.

Các dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị hiện có gồm dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, … Các dự án phát triển kinh tế trong khu vực mở rộng khu đô thị hiện có hoặc khu đô thị mới gồm toàn bộ các dự án kinh tế (không phân biệt quy mô, loại hình) được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, căn cứ các văn bản pháp lý của dự án và theo các quy định nêu trên thì dự án thuộc đối tượng được áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai 2003.

 Còn tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan (sau ngày 01/7/2014).

Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 mà đã lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất để trình Hội đồng nhân dân thông qua trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Trình tự thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật đất đai…”

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, Dự án đầu tư Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nằm trong danh mục thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017, nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Cầu Giấy được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 12/01/2018, đủ điều kiện để áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định .

Khu vực chuẩn bị cưỡng chế.
Khu vực chuẩn bị cưỡng chế.

Tổng diện tích đất thu hồi: 25.519,7 m2 /148 phương án. Trong đó: 142 phương án / 20.636,11 m2 đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 06 phương án / 4.883,6 m2 của tổ chức (Gồm: 05 phương án /1.838,79 m2 đất công do UBND phường Dịch Vọng Hậu quản lý; 01 phương án / 3.044,8 m2 đất do Ban quản lý Chợ Đồng Xa quản lý). Kết quả thực hiện từ năm 2013 đến nay:

Đã phê duyệt: 163 phương án/170 ngôi mộ và đã di chuyển xong; 147/148 phương án/ 22.474,9 m2 đất, trong đó: Đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng (Chủ đầu tư đã quây tôn quản lý): 133 /147 phương án/ 19.604,9 m2 (Bao gồm: 05 phương án /1.838,8 m2 đất của tổ chức; 128 phương án / 17.766,1 m2 đất nông nghiệp của hộ gia đình, trong đó: 07 phương án/ 1.052,3 m2 đất của hộ gia đình phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 15/01/2018), đạt 87,2%;

Chưa phê duyệt: 01/148 phương án/3.044,8 m2 /01 tổ chức (Ban quản lý Chợ Đồng Xa đang quản lý khu vực Chợ đầu mối nông sản thực phẩm. UBND quận Cầu Giấy đang xây dựng phương án di chuyển Chợ ra khỏi khu vực dự án).

Chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng: 14 phương án/ 2.870 m2 đất, chủ yếu là các hộ gia đình mua bán, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật (gồm: 3 phương án/ 397 m2 đất trồng rau và 11 phương án /2.473 m2 là đất có công trình xây dựng tạm).

UBND quận Cầu Giấy, Hội đồng BTHT&TĐC dự án đã tổ chức nhiều buổi họp để đối thoại, vận động, giải thích; đồng thời trả lời bằng văn bản nhưng các hộ vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Đồng thời UBND quận Cầu Giấy có các Văn bản số: 345/BC-UBND ngày 29/9/2017, số 403/BC-UBND ngày 31/10/2017, số 144/BC-UBND ngày 24/4/2018 báo cáo UBND Thành phố cho phép quận Cầu Giấy được tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các phương án còn tồn tại nêu trên. 

Ngày 01/02/2018 UBND Thành phố cũng đã có văn bản số 19/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo của một số công dân ở tổ 19, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy có liên quan đến thủ tục thu hồi đất tại dự án; Đồng thời, UBND Thành phố có các văn bản: số 11030/VP-ĐT ngày 21/11/2017, số 3337/VP-ĐT ngày 10/5/2018 cho phép UBND quận Cầu Giấy tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án theo thẩm quyền và quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. 

Chính vì vậy, vào ngày 18/5/2018, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng vào ngày 12/6 và 13/6/2018.

Duy Khương

Loading...

Bình luận

Loading...
Khi sự thật bị phê bình, kiểm điểm!

Khi sự thật bị phê bình, kiểm điểm!

0
Tình trạng thiếu khẩu trang là có thật nên việc thầy trò nơi đây sử dụng khẩu trang tự chế là hành động tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Về Nam Định thưởng thức "đặc sản" văn hoá phi vật thể chầu văn

Có thể nói, không có nơi nào ở Việt Nam, diễn xướng chầu văn lại phát triển mạnh như ở đây.

Google tôn vinh nghệ thuật di sản thế giới Ca trù của Việt Nam

Ngày 23/2, trang trang tìm kiếm Google của thị trường Việt Nam, Google đã sử dụng hình ảnh Ca trù để vinh danh nhân "Ngày giỗ tổ Ca trù."

Ghi ở chợ trâu, bò lớn nhất Việt Nam tại xứ Nghệ

Cung, cầu luôn tỉ lệ thuận với nhau. Hãy cùng khám phá phiên chợ đặc biệt này vào những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020.

Đoàn Văn Hậu có cơ hội ra sân thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan

SC Heerenveen gặp đội bóng đứng áp chót trên bảng xếp hạng nên Văn Hậu có cơ hội ra sân thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.