Pháp Luật Plus - Dự án 10 năm bỏ hoang tại Hà Nội, người dân đề nghị thu hồi!

Dự án 10 năm bỏ hoang tại Hà Nội, người dân đề nghị thu hồi!

0
Gần mười năm trôi qua, dự án Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng do HTX Sở Thượng làm chủ đầu tư...bãi đất hoang.

Tin nên đọc

Gần mười năm trôi qua, dự án Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng do HTX Sở Thượng làm chủ đầu tư vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Báo điện tử Gia đình Việt Nam nhận được phản ánh và đề nghị của người dân sống tại phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) về dự án Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thương mại tổng hợp Sở Thượng (HTX Sở Thượng) làm chủ đầu tư bị bỏ hoang gần 10 năm nay, gây lãng phí tiền bạc, tài nguyên của đất nước.

Dự án "treo" gần mười năm gây lãng phí tài nguyên

Theo người dân phường Yên Sở cho biết, ngày 01/12/2008, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.485m2 đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, cho HTX Sở Thượng thuê để xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.

Trong tổng số 4.485m2 đất bị thu hồi có 3.982m2 đất giới hạn bởi các mốc A,B,C,D giao để xây dựng công trình với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đất là 50 năm, giá thuê đất được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Thành phố Hà Nội.

Khu đất 4.485m2 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai được UBND Hà Nội cho HTX Sở Thượng thuê để xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại Đồng Giềng. Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ là bãi đất trống.
Khu đất 4.485m2 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai được UBND Hà Nội cho HTX Sở Thượng thuê để xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng tại Đồng Giềng. Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ là bãi đất trống.

Diện tích 503m2 đất còn lại được giới hạn bởi các mốc A,B,1,2 nằm trong chỉ giới mở đường giao để làm đường vào thi công công trình và sử dụng chung theo quy hoạch, tuyệt đối không được xây dựng công trình kể cả tường rào, khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao theo quy định.

Tại điều 6 của quyết định này đã nêu rõ: Sau 12 tháng liền nếu HTX Sở Thượng  không sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa thì Giám đốc Sở TNMT trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất đã giao.

Ngày 17/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận số 1348/KL-TNMT-ĐTTr về việc chấp hành Luật đất đai đối với HTX Sở Thượng, sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.

Tại kết luận đã chỉ rõ việc Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0112100016 ngày 29/05/2008 chứng nhận HTX Sở Thượng là chủ đầu tư thực hiện dự án do không giải phóng được mặt bằng khu đất để triển khai thực hiện dự án dẫn đến dự án đến nay đã hơn 48 tháng vẫn chưa được triển khai trên thực địa.

Vì thế, Sở TNMT Hà Nội kiến nghị UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định quận Hoàng Mai khẩn trương thực hiện công tác GPMB khu đất thực hiện dự án xong trước tháng 12/2014…

Tuy nhiên, theo người dân cung cấp thì cho đến thời điểm hiện nay, việc GPMB thực hiện dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, dẫn đến tình trạng hoang hóa, cỏ mọc um tùm và đang được sử dụng sai mục đích.

"Dự án không còn phù hợp"

Trong đơn đề nghị và phản ánh, người dân cho biết: "HTX Sở Thượng được thành lập từ năm 1960 với hoạt động là cấy 01 vụ lúa thả 01 vụ lúa trong 01 năm với sản phẩm lúa đạt 06 tấn/01ha; cá đạt 03 tạ/01 sào, là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngoại thành Hà Nội được nhiều đoàn từ các huyện và tỉnh bạn đến thăm quan học tập.

Đang trong thời kỳ thịnh vượng thì vào năm 2000, một số người dân đứng lên kiện Ban quản trị HTX về một số vấn đề trong quản lý tài chính và chi tiêu sai nguyên tắc của Nhà nước dẫn đến việc Ban quản trị HTX đã phải xin nghỉ và bầu ra Ban quản trị mới.

Dự án 10 năm bỏ hoang tại Hà Nội, người dân đề nghị thu hồi!
Kết luận số 1348/KL-TNMT-ĐTTr của Sở TNMT Hà Nội về việc chấp hành Luật đất đai đối với HTX Sở Thượng, sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.
Kết luận số 1348/KL-TNMT-ĐTTr của Sở TNMT Hà Nội về việc chấp hành Luật đất đai đối với HTX Sở Thượng, sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng.

Năm 2003 - 2005, Ban quản trị HTX mới do bà Vũ Thị Bê làm Chủ nhiệm, bà Nguyễn Thị Ten làm Phó Chủ nhiệm đã không sản xuất gì mà chỉ lấy quỹ ra chia lương. Năm 2005, HTX tổ chức đại hội bầu ông Đặng Văn Sơn lên làm Chủ nhiệm HTX, ông Vũ Xuân Lợi làm Phó Chủ nhiệm HTX.

Năm 2007, HTX Sở Thượng lập hồ sơ nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng và đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Trong thời gian từ năm 2005 - 2013, HTX Sở Thượng do ông Đặng Văn Sơn làm Chủ nhiệm ruộng đất không sản xuất, không thả cá vì ruộng đất được chia theo Nghị định 64 của Chính phủ (chia cho các xã viên ở các tổ tự sản xuất) vì thế bộ máy quản lý của HTX cũng lại lấy tiền lãi của quỹ để hoạt động và trả lương.

Sau khi, thấy không thể sản xuất được gì, ông Đặng Văn Sơn tổ chức đại hội HTX và chia quỹ mỗi xã viên được hơn 7 triệu đồng, thôi không làm Chủ nhiệm nữa.

Lúc này, do thấy còn dang dở dự án 4.485m2 đất xây dựng văn phòng làm việc, giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng nên ông Vũ Xuân Lợi, Phó Chủ nhiệm HTX cùng 40 xã viên xin ở lại và lập ra bộ máy mới do ông Vũ Xuân Lợi làm Chủ nhiệm, bà Nguyễn Thị Ten làm Phó Chủ nhiệm, ông Trịnh Cao Trượng làm Kiểm soát trưởng.

Sau 03 năm làm Chủ nhiệm HTX (từ 2013 đến 2016), cũng do không có gì sản xuất hoạt động gì, năm 2016, ông Vũ Xuân Lợi đã bỏ không làm Chủ nhiệm nên bà Nguyễn Thị Ten cử bà Trịnh Thị Hoa lên làm Chủ nhiệm; bà Hoa lên làm Chủ nhiệm được 03 tháng thì lại bỏ và bà Nguyễn Thị Ten đã lên thay từ đó cho đến nay.

Sau khi, bà Ten làm Chủ nhiệm HTX, tình trạng hoạt động, sản xuất của HTX Sở Thượng cũng không có gì thay đổi và vẫn chỉ lấy tiền quỹ ra trả lương mà thôi".

Như vậy, trong thời gian 13 năm HTX Sở Thượng hoạt động không có hiệu quả khiến người dân phường Yên Sở đã đặt ra câu hỏi về việc dự án này có còn khả thi như: HTX không sản xuất gì thì lấy đâu ra sản phẩm để trưng bày, để giới thiệu mà làm nhà kho? Việc thực hiện dự án xây dựng Văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng có còn phù hợp nữa hay không?.

Vì sao, dự án đã bỏ hoang hóa 10 năm nay mà UBND TP Hà Nội không thu hồi khiến diện tích đất 4.485m2 đất tại khu vực này bị hoang hóa, người dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích trong khi nhiều công trình phúc lợi khác đang bị hạn hẹp về diện tích cần phải mở rộng…?

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin vụ việc!.

Việt Long  -  Theo Gia đình Việt Nam

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Độc đáo Tết cổ truyền của đồng báo Khmer

Tết Cổ truyền Chol-chnam-thmay (Khmer New Year) được tổ chức vào đầu tháng Pôsăk, hay còn gọi là tháng Chét theo Phật lịch Tiểu thừa (vào ngày 14,15,16 tháng 4 dương lịch).

"Không ngày nào tôi không tập thể dục"

Đó là tuyên bố của người đẹp Alexandra Cane. Alexandra nói, thói quen tập thể dục khiến cô có thân hình như ý và cảm giác tuyệt vời.

Vanessa Hudgens mặc bodysuit mỏng tang 'có như không' gây sốc

Nữ diễn viên 'High School Musical' hở bạo trong bức hình đăng trên tạp chí Girls. Girls. Girls.

Ronaldinho được ra tù sau 32 ngày bị giam giữ

Cựu cầu thủ Barca - Ronaldinho được ra tù sau 32 ngày bị giam giữ tại Paraguay vì dùng hộ chiếu giả.

Thế giới Facebook