Diễn biến mới dự án khu đô thị mới Quế Võ I

0
Mới đây, Công ty Tây Hồ đã phát đi thông báo về kinh doanh phần đất 28 ha thuộc dự án khu đô thị mới Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 18/10, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) phát đi thông báo về kinh doanh phần đất 28 ha thuộc dự án khu đô thị mới Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh.

Tại văn bản số 262/TB-CT (Thông báo 262), Công ty Tây Hồ cho biết công ty là doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Bộ Xây dựng), có trụ sở tại số 2, ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội).

L_P20989_2107082106@60e7067586bbc_0

Một phần diện tích Khu đô thị mới Quế Võ 1 (Ảnh weland.vn).

Công ty là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Quế Võ I đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy phép đăng ký đầu tư số: 618618511 ngày 15/6/2018. Quy mô dự án khoảng 28 ha.

Cũng tại Thông báo số 262, Công ty Tây Hồ cho biết hiện chỉ có 118 ô đất với tổng diện tích 29.115,2 m2 thuộc phần diện tích đất 18,1 ha đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 9/11/2016, trong đó 75 ô đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng theo Thông báo số 211/TB-STNMT ngày 13/9/2017.

Theo đó qua Thông báo số 262, Công ty Tây Hồ nêu rõ “các sản phẩm bất động sản còn lại tại phần diện tích 28 ha của dự án chưa được các cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng” và Công ty Tây Hồ chưa có bất cứ hoạt động nào về việc chào bán hoặc ủy thác cho đơn vị trung gian thực hiện môi giới, nhận tiền đặt cọc về mua bán bất động sản nhà ở trong khu đất đã nêu.

Do đó, nếu có giao dịch nào liên quan đến việc mua bán tại phần đất 28 ha nói trên Công ty Tây Hồ không chịu trách nhiệm”  - Thông báo 262 nêu rõ.

Tây Hồ “bắt tay” với Thăng Long Land

Công ty Tây Hồ địa chỉ tại: Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có 50,09% là cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước, cụ thể là của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng (Doanh nghiệp có 98,83% vốn điều lệ là tài sản Nhà nước).

Ngày 16/6/2020 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2887/BXD-QLDN về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ. Phương thức thoái vốn là “Đấu giá công khai trên sàn Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật…; không làm thất thoát tài sản, vốn doanh nghiệp...; quyết định về mức giá khởi điểm, đảm bảo không được thấp hơn 28.432 đồng/cổ phần”.

1531_image003

Tuy nhiên, đến ngày 29/7/2020 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội cũng gửi Văn bản số 794/BC-TCT nêu rõ việc chuyển nhượng 24ha thuộc dự án Khu đô thị Quế Võ I khi đủ điều kiện pháp lý thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Vậy nhưng ngày 29/7/2020 và ngày 04/8/2020 Công ty Tây Hồ vẫn tiến hành ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT và số 02/2020/HĐHTĐT với Công ty Đầu tư và Phát triển Thăng Long Land (Thăng Long Land) với nội dung thực chất là chuyển nhượng dự án.

Việc chuyển nhượng dự án được thể hiện trong Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT như sau: Điểm b mục 2.6 Điều 2 nêu “Các bên thống nhất giao cho bên B (Thăng Long Land) làm pháp nhân đại diện cho các bên (pháp nhân dự án)”.

Điểm c mục 2.6 Điều 2: “Bên A đồng ý giao cho bên B (Thăng Long Land)… Được sử dụng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất trong phạm vi hạng mục, dự án”.

Điểm d mục 5.1 Điều 5: “Tài sản bên B được dùng để thế chấp bảo đảm cho việc vay vốn là toàn bộ quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền đầu tư khai thác, quyền kinh doanh, các quyền khác của các bên tại dự án (hiện nay) cùng các quyền đối với tài sản hình thành thành trong tương lai tại hạng mục hợp tác đầu tư và quyền sở hữu đối với cơ sở hạ tầng được hưởng tương ứng giá vốn tại dự án này”.

Mục 5.2 Điều 5 bản Hợp đồng thể hiện: “Bằng hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B (Công ty Đầu tư và Phát triển Thăng Long Land) làm pháp nhân dự án. Chịu trách nhiệm toàn bộ việc tổ chức quản lý, quyết định mọi việc liên quan đến đầu tư xây dựng, hạch toán tài chính. Bên A ủy quyền giao cho Bên B được nhân danh, thay mặt Bên A trực tiếp làm việc, lập và ký các văn bản, tài liệu, cung cấp tài liệu hồ sơ tại các cơ quan quản lý Nhà nước và đề xuất ra các quyết định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư dự án. Bên B toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, hợp tác đầu tư hoặc hình thức khác trên nguyên tắc đảm bảo đúng pháp luật…”.

Với các điều khoản nêu trên toàn bộ dự án Khu đô thị Quế Võ I đã chuyển cho Thăng Long Land quản lý điều hành và quyết định, Công ty Tây Hồ chỉ còn 5% vốn.

Để thúc đẩy việc “bắt tay” hợp tác đầu tư, Công ty Tây Hồ và Thăng Long Land đã có các văn bản đề nghị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh cho chủ trương chuyển nhượng phần còn lại rộng 24ha của dự án Khu đô thị mới Quế Võ I.

Không tuân thủ quy định tại Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản

Đáng chú ý, tháng 5/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 955/SXD-QLN ngày 18/5/2021 gửi Công ty CP Phát triển và Đầu tư Thăng Long Land (Công ty Thăng Long Land).

Tại văn bản này, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nêu việc có nhận được văn bản của Công ty Thăng Long Land về việc hướng dẫn quy trình thực hiện dự án Khu đô thị Quế Võ và trả lời tại mục 1. “Theo quy định của pháp luật về thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tại văn bản số 794/TCKT-TCT ngày 28/7/2020 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội -CTCP về việc chuyển nhượng dự án Khu đô thị mới Quế Võ có yêu cầu - Sau khi nhận được báo cáo của người đại diện Công ty Tây Hồ lãm rõ những nội dung nêu trên kèm theo đầy đủ toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý của dự án, thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng và các tài liệu pháp lý khác có liên quan, HĐQT của Tổng công ty sẽ làm việc và cho ý kiến để người đại diện tại Công ty Tây Hồ thực hiện quyền biểu quyết, quyết định về đề xuất chuyển nhượng phần còn lại (24ha) của dự án Khu đô thị mới Quế Võ”.

Tuy nhiên, hiện nay trong hồ sơ pháp lý và căn cứ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh không có nội dung cho ý kiến của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP và nội dung biểu quyết, quyết định về đề xuất chuyển nhượng.

1538_image007

Văn bản số 955/SXD-QLN ngày 18/5/2021 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh gửi Công ty CP Phát triển và Đầu tư Thăng Long Land (Công ty Thăng Long Land).

Liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Tây Hồ và Thăng Long Land, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nêu:”…Như vậy, đối chiếu với nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HĐHTĐT ngày 29/7/2020 và số 02/2020/HĐHTĐT ngày 4/8/2020 thì việc góp vốn nêu trên không tuân thủ quy định tại Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản”.

Về điều kiện chuyển nhượng, tại văn bản số 1271/SXNMT-CCQLDD ngày 28/8/2020 đã chỉ rõ: Công ty Tây Hồ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với một phần dự án Khu đô thị mới Quế Võ theo quy định”, do Công ty Tây Hồ chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiều 21/10, để khách quan nội dung thông tin, Phóng viên Pháp luật Plus đã liên hệ qua điện thoại với ông Vũ Quyền Mạnh - Công ty Thăng Long Land, xung quanh văn bản trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh số 955 ngày 18/5/2021, tuy nhiên vị này từ chối trả lời, và đề nghị phóng viên tới làm việc trực tiếp để nắm bắt rõ hơn sự việc.

Có hay không việc hạ thấp giá trị hợp đồng?

Cũng liên quan đến Khu đô thị mới Quế Võ I, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, Long Biên, Hà Nội), có gửi Đơn tới Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc có dấu hiệu hạ thấp giá trị hợp đồng trong giao dịch bất động sản.

Trong Đơn nêu, bà Nguyễn Thị Nhung có đưa ra dẫn chứng: Đơn cử như ngày 6/10/2017, ông Nguyễn Đình Tiệp (SN 1980, ở xã Chi Lăng, huyện Quế Võ) đã đặt cọc 50 triệu đồng cho ông Phạm Văn Minh (ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để nhận chuyển nhượng thửa đất số 48, tờ bản đồ số 29, diện tích 511m2 tại Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh với giá 6,5 triệu đồng/m2. Giá trị theo hợp đồng là 3.321.500.000 đồng.

Ngày 19/10/2017, ông Nguyễn Đình Tiệp nộp cho ông Phạm Văn Minh 2.800.000.000 đồng; ngày 3/11/2017, nộp 465.000.000 đồng, thể hiện tại 02 phiếu thu. Song ngày 18/10/2017, khi Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất nói trên với ông Nguyễn Đình Tiệp, số tiền thể hiện chỉ 2.401.700.000 đồng.

Hay ngày 3/10/2017, bà Nguyễn Thị Hương Giang (ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) nhận 3.069.000.000 đồng của ông Nguyễn Văn Đồng (ở Kim Đôi, Kim Chân, Bắc Ninh) để chuyển nhượng BT11 ô số 2, thửa 46, tờ bản đồ 29, ký hiệu CD235526, diện tích 511m2, với giá 6.300.000 đồng/m2. Cùng ngày 3/10/2017, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất nói trên với ông Nguyễn Văn Đồng, số tiền thể hiện chỉ là 2.401.700.000 đồng.

Ngày 21/9/2017, bà Nguyễn Thị Hương Giang nhận số tiền 2.700.000.000 đồng từ ông Trần Văn Hải (ở Suối Hoa, Bắc Ninh) để chuyển thượng BT9, ô 5, thửa đất số 58, tờ bản đồ 33, ký hiệu CĐ 235506, diện tích 337,3m2; số tiền còn thiếu là 135 triệu đồng. Cùng ngày 21/9/2017, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất nói trên với ông Trần Văn Hải, số tiền thể hiện chỉ 1.585.310.000 đồng…

“Tôi cho rằng, chỉ với 3 giao dịch này, Công ty Tây Hồ có tới 50,09% vốn Nhà nước đã thất thoát gần 3 tỷ đồng. Hành vi trên không chỉ có dấu hiệu “biển thủ” tài sản Nhà nước mà còn có dấu hiệu của tội trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015”, bà Nguyễn Thị Nhung cho hay.

Nhóm PV

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Nhan sắc thăng hạng sau 7 năm đăng quang của Á hậu Huyền My

Sau 7 năm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, nhan sắc Huyền My nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Vì sao NSƯT Công Ninh không cần cascadeur, tự đảm cảnh hành động?

Trong lần thứ 2 đảm nhận vai giang hồ, NSƯT Công Ninh mất từ 1 - 2 tiếng để hoá trang. Nam nghệ sĩ không cần cascadeur cho các cảnh hành động.

Trailer ngập “cảnh nóng” của “Người tình”

Bộ phim điện ảnh gắn nhãn 18+ của đạo diễn Lưu Huỳnh “Người tình” đã tung trailer chính thức với loạt “cảnh nóng” khiến người xem phải đỏ mặt.

Đào cổ thụ đổ bộ ra phố, chỉ thuê giá đã cả trăm triệu đồng

Những gốc đào cổ thụ bắt đầu đổ bộ xuống phố phục vụ Tết Nguyên đán, có những gốc chỉ thuê giá đã được “hét” cả trăm triệu…

Xem thêm