Cienco 5 và những tiểu xảo tại Dự án Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu Ổ

0
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.
Tin nên đọc
20160405083953-244f

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 220/TB-TTT, Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư và xây dựng, môi trường, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Thông báo Kết luận cho biết, Cienco 5 đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng trên diện tích 14,54 ha, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị để góp phần từng bước xây dựng thị trấn Châu Ổ đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành đô thị loại IV vào năm 2020.

Chủ đầu tư đầu tư toàn bộ cơ sơ hạ tầng và các tiện ích công cộng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện phê duyệt. Chủ đầu tư tổ chức huy động vốn từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định hiện hành của pháp luật...

a

Ảnh minh họa. Nguồn: Cienco 5

Cienco 5 làm trước...xin sau

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện, việc lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận đầu tư Dự án: Hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư do Nhà đầu tư nộp không đầy đủ theo quy định.

Về triển khai Dự án của Nhà đầu tư: Đến tháng 9/2019, Nhà đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu toàn bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật về xây dựng; chưa làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình; chưa bàn giao hồ sơ dự án và tài liệu về nghiệm thu;

Chưa bàn giao các hạng mục công trình hạ tầng cho UBND huyện Bình Sơn để đưa vào quản lý, sử dụng; chưa báo cáo cho Sở Xây dựng về kết quả của Dự án để theo dõi theo quy định. Nhà đầu tư mới chỉ tạm bàn giao 07 hạng mục đợt 1 tại Biên bản bàn giao ngày 09/8/2017 cho UBND Bình Sơn quản lý.

Về công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện chưa hiệu quả dẫn đến phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết và làm chậm trễ tiến độ thực hiện dự án đầu tư; chưa có phương án đầu tư xây dựng hiệu quả đối với phần đất dịch vụ thương mại 11.891,80m2 theo quy hoạch được duyệt.

Về việc chấp hành pháp luật về môi trường, nhà đầu tư không tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thi công xây dựng dự án; quan trắc môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định; không lập kế hoạch quản lý môi trường và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định.

20160405083953-e2d1

Nghiêm trọng hơn, Nhà đầu tư chuyển nhượng lô nền từ tháng 9/2016 khi chưa được UBND tỉnh cho phép và cũng chưa đủ điều kiện 2, vì đến ngày 09/8/2017 Nhà đầu tư mới lập Biên bản bàn giao một số công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đợt 1) cho UBND huyện Bình Sơn là chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai là chưa đúng quy định.

Việc thực hiện nghĩa vụ về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án: Riêng đối với phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước được giao trước ngày 01/7/2015 là 80.968m2.

Nhà đầu tư chưa thực hiện phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác tại địa phương; hoặc nộp kinh phí để tổ chức thực hiện phương án nêu trên tại địa phương khác; chưa có phương án thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất tại địa phương; hoặc nộp kinh phí để tổ chức thực hiện phương án nêu trên tại địa phương khác.

Cienco 5 cũng chậm trễ trong việc thực hiện nộp tiền sử dụng đất là thực hiện chưa đúng theo quy định. Nội dung này đã được Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tại Biên bản kiểm toán ngày 17/4/2019.

Việc kê khai và nộp thuế TNDN vãng lai từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất: Từ năm 2016 đến tháng 12/2018, Nhà đầu tư không kê khai thuế TNDN vãng lai tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn mà kê khai và quyết toán thuế tại trụ sở chính của Nhà đầu tư là chưa đúng theo quy định, dẫn đến thất thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi số tiền 1,174 tỷ đồng. Nội dung này đã được Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tại Biên bản kiểm toán ngày 17/4/2019.

Huyện Bình Sơn... nhầm lẫn thẩm quyền

Hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư không đầy đủ theo quy định, không chủ trì thẩm tra, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn ký quyết định chấp thuận đầu tư lần đầu và điều chỉnh (Quyết định số 780/QĐ-UBND, 1426/QĐ-UBND) có sự nhầm lẫn giữa thẩm quyền chung với thẩm quyền riêng theo quy định. Mặt khác Văn bản chấp thuận đầu tư đã ban hành cũng không đúng mẫu theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 có sự nhầm lẫn giữa thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng nên chưa đúng quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị, không lấy ý kiến thống nhất của sở Xây dựng bằng văn bản trước khi phê duyệt đồ án là chưa đúng quy định tại khoản 4, Điều 31 Nghị định 37/2010/NĐ-CP; công bố công khai quy hoạch đô thị bằng hình thức bản vẽ tại khu vực được lập quy hoạch là chưa thực hiện đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị.

Chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh xem xét, xử lý việc Nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền khi chưa đủ điều kiện về hạ tầng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định; Chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm chậm trễ tiến độ thực hiện Dự án.

Chưa kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh giao phần diện tích điều chỉnh ngoài quy hoạch 6.665,6m2; chưa kịp thời chỉ đạo UBND thị trấn Châu Ổ lập phương án quản lý, sử dụng diện tích 3.207,69 m2 đã được UBND tỉnh giao.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm của nhiều sở, ngành liên quan tới dự án của Cienco5.

Chi cục Thuế huyện Bình Sơn không kịp thời ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất của Nhà đầu tư;

Không kịp thời theo dõi, quản lý, đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thuế vãng lai của các doanh nhiệp có trụ sở chính ngoài tỉnh theo quy định làm thất thu cho ngân sách tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa kịp thời phát hiện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý Nhà đầu tư nộp kinh phí bằng tiền để tổ chức phát triển đất lúa đối với phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước được giao trước ngày 01/7/2015 là 80.968m2 theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường chậm trễ trong việc lập, tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của Dự án; khi tham mưu cho UBND tỉnh giao đất cho Nhà đầu tư không yêu cầu xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang phi nông nghiệp theo quyết định số 871/QĐ- UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng không hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục về quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án dẫn đến UBND huyện không lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Nhà đầu tư phải chủ động phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan của huyện triển khai thực hiện hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hạng mục Nút giao QL1A trước ngày 31/12/2019.

Tổ chức nghiệm thu toàn bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bàn giao các hạng mục công trình của dự án theo quyết định chấp thuận đầu tư cho UBND huyện Bình Sơn quản lý theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.  Có giải pháp để đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng khu đất dịch vụ, thương mại 11.891,80 m2 theo quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.

Chủ trì phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan của huyện Bình Sơn rà soát, xác định tính chính xác chi phí bồi thường đối với phần diện tích đất ngoài quy hoạch để loại trừ (trong đó lưu ý giảm trừ đối với số tiền bồi thường, hỗ trợ 629.346.190 đã được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, tương ứng với diện tích đất 3.207,69 m2 đã điều chỉnh ra khỏi quy hoạch Dự án) gửi Sở Tài chính để xác định chính xác số tiền chi phí bồi thường được khấu trừ vào tiền sử dụng đất theo quy định.

Trên cơ sở Thông báo số tiền phải nộp vào quỹ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của Sở Tài chính, Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước đối với phần diện tích đất trồng lúa nước 80.968m2 được giao trước ngày 01/7/2015 theo quy định của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Liên quan đến trách nhiệm của từng đơn vị sẽ được Pháp luật Plus thông tin tại bài viết sau.

Lê Hải

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

‘Dị nhân’ sáng tác bài hát cổ vũ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Anh Phạm Ngọc Dũng với bài hát "Những bông hoa nơi tuyến đầu" mang thông điệp tích cực cổ vũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Top điểm đến tâm linh đẹp ngoạn mục tại Quảng Ninh

Ít nơi nào sở hữu những quần thể tâm linh bề thế với vị trí đẹp thoát tục như ở Quảng Ninh.

Trên "thánh địa" sân đất nện, Nadal đánh bại Djokovic để giành cup tại Italian Open

Djokovic và Nadal đã cống hiến cho người hâm mộ trận chung kết tuyệt vời tại Italian Open 2021. Kết quả, Nadal thắng 2-1.

Ngôi sao Marvel, Daniel Craig xác nhận góp mặt trong phần 2 "Kẻ đâm lén"

Sau thành công của phần 1 với những cái tên đình đám như Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer,... "Kẻ đâm lén 2" sẽ tái ngộ khán giả.

Xem thêm