bất động sản - các bài viết về bất động sản, tin tức bất động sản

Giãn sức, gỡ khó... kích bất động sản vượt tác động kép

Chính sách được tháo gỡ góp phần giúp thị trường bất động sản khơi thông nguồn vốn, tạo động lực để bứt lên mạnh mẽ, tạo cú hích cho nền kinh tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus