Pháp Luật Plus - bắt chẹt - các bài viết về bắt chẹt, tin tức bắt chẹt

bắt chẹt - các bài viết về bắt chẹt, tin tức bắt chẹt

Hành khách uất nghẹn vì bị nhà xe bắt chẹt, nâng giá vé

Mỗi nhà xe có một kiểu tăng giá vé xe sau tết khác nhau và hầu hết đều vượt quy định gấp 2, gấp 3 lần.

Theo dõi Pháp Luật Plus