Pháp Luật Plus - BẤT CẬP - các bài viết về BẤT CẬP, tin tức BẤT CẬP

BẤT CẬP - các bài viết về BẤT CẬP, tin tức BẤT CẬP

Sẽ không lập Resort ở Công viên Sài Gòn Safari

Đã có kết luận chỉ đạo về quy hoạch khu đô thị Tây Bắc thành phố (TP), Thảo cầm viên Sài Gòn (Safari) và 10 phân khu dọc sông Sài Gòn.

Theo dõi Pháp Luật Plus