Pháp Luật Plus - baochinhphu.vn - các bài viết từ baochinhphu.vn, tin tức baochinhphu.vn

baochinhphu.vn - các bài viết từ baochinhphu.vn, tin tức baochinhphu.vn

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhãn, vải

Nhãn, vải là các cây ăn quả quan trọng và đang đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo dõi Pháp Luật Plus