Báo Xây dựng - các bài viết từ Báo Xây dựng, tin tức Báo Xây dựng

Vụ tranh chấp trường TH - THCS Pascal: Hàng trăm phụ huynh ký đơn đề nghị “Giải quyết cho hơn 1.000 học sinh có chỗ học ổn định”

Vụ án tranh chấp trường TH - THCS Pascal đã kéo dài qua nhiều năm khiến hơn 1.000 học sinh phải đi khai giảng và học nhờ suốt 2 năm liên tiếp.

Theo dõi Pháp Luật Plus