Báo Xây dựng - các bài viết từ Báo Xây dựng, tin tức Báo Xây dựng

9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã quy định cụ thể về 9 loại công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1