Báo Xây dựng - các bài viết từ Báo Xây dựng, tin tức Báo Xây dựng

Đã đến lúc cần phải quyết định để Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục triển khai

Tập thể lãnh đạo PVN sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt kỹ thuật, đảm bảo nhà máy vận hành thương mại đúng tiến độ”.

Theo dõi Pháp Luật Plus