Pháp Luật Plus - bảo vệ - các bài viết về bảo vệ, tin tức bảo vệ

bảo vệ - các bài viết về bảo vệ, tin tức bảo vệ

Sửa quy định xử phạt về lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết