bảo vệ môi trường - các bài viết về bảo vệ môi trường, tin tức bảo vệ môi trường

Công ty Synopex Vina 2 từng xả nước thải ra môi trường và bị phạt 150 triệu

Do xả trái phép nước thải không qua xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật, Synopex Vina 2 bị xử phạt với số tiền lên tới gần 150 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus