Pháp Luật Plus - Báo TN&MT - các bài viết về Báo TN&MT, tin tức Báo TN&MT

Báo TN&MT - các bài viết về Báo TN&MT, tin tức Báo TN&MT

UBND huyện Thuận Thành sẽ xử lý nghiêm đơn vị thực hiện dự án sai phạm

BND huyện Thuận Thành sẽ yêu cầu công ty lên để làm rõ những sai phạm liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thôn Ngọc Khám.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1