Báo Tin Tức - các bài viết từ Báo Tin Tức, tin tức Báo Tin Tức

"Đừng gọi con là thí sinh F"

Trong đại dịch COVID-19 và kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp tới, rất có thể sẽ thêm một lần phân loại các em bằng ký hiệu “thí sinh F”.

Theo dõi Pháp Luật Plus