Pháp Luật Plus - Bảo tàng phụ nữ - các bài viết về Bảo tàng phụ nữ, tin tức Bảo tàng phụ nữ

Bảo tàng phụ nữ - các bài viết về Bảo tàng phụ nữ, tin tức Bảo tàng phụ nữ

“Sống chung với thiên tai - Câu chuyện của người phụ nữ”

Thông điệp của triển lãm “Sống chung với thiên tai - Câu chuyện của người phụ nữ” giúp người xem hiểu hơn tác động tiêu cực của thiên nhiên đến cuộc sống.

Theo dõi Pháp Luật Plus