bão số 9 - các bài viết về bão số 9, tin tức bão số 9

Thủy điện cắt lũ hay gây lũ?

Vấn đề thủy điện gây ra lũ lụt lại một lần nữa được nhắc đến. Nhưng bản chất của thủy điện là gì? Gây lũ, xả lũ hay cắt lũ?

Theo dõi Pháp Luật Plus

1