bão số 2 - các bài viết về bão số 2, tin tức bão số 2

Cà Mau thiệt hại hàng tỷ đồng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ra

Do ảnh hưởng thời tiết cực đoan của bão số 2 trong những ngày qua làm sập 49 căn, tốc mái gần 400 căn, ước tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1