báo pháp luật việt nam - các bài viết về báo pháp luật việt nam, tin tức báo pháp luật việt nam

Giám đốc và 8 thuộc cấp bị truy tố vì để mất rừng gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án từ 2015-2019, tài nguyên rừng thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị thiệt hại theo hồ sơ vụ án là 29,4 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1