Pháp Luật Plus - BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS.VN - các bài viết về BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS.VN, tin tức BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS.VN

BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS.VN - các bài viết về BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS.VN, tin tức BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT PLUS PHAPLUATPLUS.VN

FLC Faros sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của AMD

FLC Faros đã thông qua chủ trương mua lại 24,9% vốn điều lệ Công ty AMD và sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của AMD sau khi thương vụ hoàn tất.

Theo dõi Pháp Luật Plus