Pháp Luật Plus - BẢO MẬT THÔNG TIN - các bài viết về BẢO MẬT THÔNG TIN, tin tức BẢO MẬT THÔNG TIN

BẢO MẬT THÔNG TIN - các bài viết về BẢO MẬT THÔNG TIN, tin tức BẢO MẬT THÔNG TIN

“Tuyên bố facebook” có giá trị pháp lý?

Hiện rất nhiều người dùng tại Việt Nam đang lan truyền nhau việc đăng thông tin tuyên bố với Facebook với mong muốn bảo mật các thông tin, hình ảnh cá nhân.

Theo dõi Pháp Luật Plus