bão lũ - các bài viết về bão lũ, tin tức bão lũ

Hỗ trợ gần 70 tỷ đồng cho 6 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định hỗ trợ kinh phí cho 6 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Bản lĩnh trước bão

Bản lĩnh trước bão

0
Ứng phó với thiên tai, bão lũ; đồng thời đảm bảo ổn định đời sống của người dân, thực hiện mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội.