Báo Lao động - các bài viết từ Báo Lao động , tin tức Báo Lao động

Cả nước tiếp tục xuất siêu nhờ khu vực FDI

FDI tiếp tục là khu vực đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu, bù đắp cho phần nhập siêu, giúp cả nước xuất siêu trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus