Bảo Lâm - các bài viết về Bảo Lâm, tin tức Bảo Lâm

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về sai phạm tại dự án của PCC1

Thanh tra Bộ Xây dựng xử phạt Công ty Cổ phần Sông Đà 5, nhà thầu thi công tại Dự án thủy điện Bảo Lâm 3, số tiền 35 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus