Pháp Luật Plus - bảo kim - các bài viết về bảo kim, tin tức bảo kim

bảo kim - các bài viết về bảo kim, tin tức bảo kim

Cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền

Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1