bảo kê máy gặt - các bài viết về bảo kê máy gặt, tin tức bảo kê máy gặt

Kẻ xấu cắm thanh sắt 1 m đầy ruộng để phá máy gặt lúa

Do không biết có kẻ xấu cắm thanh sắt đầy ruộng lúa nên một hộ dân ở Ninh Bình đã cho máy gặt lúa xuống gặt khiến máy bị hư hỏng.

Theo dõi Pháp Luật Plus