bảo hiểm xã hội - các bài viết về bảo hiểm xã hội, tin tức bảo hiểm xã hội

Quy định về hưởng Bảo hiểm xã hội một lần người lao động cần biết

Theo quy định, người lao động (NLĐ) làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sau khi nghỉ việc nếu không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu

0
Nghỉ hưu và có 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 6 năm đóng BHXH tự nguyện. Tỷ lệ hưởng lương hưu là bao nhiêu %?