bảo hiểm xã hội - các bài viết về bảo hiểm xã hội, tin tức bảo hiểm xã hội

Xử phạt 150 triệu đồng Công ty LICOGI 10 vì chậm đóng bảo hiểm xã hội

Công ty CP LICOGI 10 và Chi nhánh Công ty TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương tại Đà Nẵng cùng bị xử phạt 150 triệu đồng vì chậm đóng BHXH.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu

0
Nghỉ hưu và có 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 6 năm đóng BHXH tự nguyện. Tỷ lệ hưởng lương hưu là bao nhiêu %?