Pháp Luật Plus - Bảo hiểm xã hội Đồng Nai - các bài viết về Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, tin tức Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai - các bài viết về Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, tin tức Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã chi hỗ trợ cho hơn 800 ngàn người lao động

Tính đến nay Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã chi hỗ trợ cho hơn 800 ngàn người lao động, với số tiền gần 2 ngàn tỷ đồng...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1