Pháp Luật Plus - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự - các bài viết về Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, tin tức Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự - các bài viết về Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, tin tức Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Thu 765 tỷ đồng, chi trả 45 tỷ đồng trong năm 2019

Năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm xe máy bắt buộc là 765 tỷ đồng. Số tiền bảo hiểm đã chi trả cho chủ xe máy là 45 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1