bảo hiểm thất nghiệp - các bài viết về bảo hiểm thất nghiệp, tin tức bảo hiểm thất nghiệp

NÓNG: 4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1