Pháp Luật Plus - bao hiem - các bài viết về bao hiem, tin tức bao hiem

bao hiem - các bài viết về bao hiem, tin tức bao hiem

Cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1/1/2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết