bạo hành - các bài viết về bạo hành, tin tức bạo hành

Dư luận phẫn nộ là điều dễ hiểu!

Đánh (tát, bạt tai, dùng thước vụt,...) trẻ em lớp 2 (8 tuổi) thì hành động này có thể coi là tàn nhẫn chứ không còn là cách xử phạt.

Theo dõi Pháp Luật Plus