Báo Hải Quan - các bài viết từ Báo Hải Quan, tin tức Báo Hải Quan

Cổ phần hóa, thoái vốn vẫn chậm

Thống kê của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho thấy, 9 tháng năm 2020, chỉ có 1 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa...

Theo dõi Pháp Luật Plus