Báo Giao thông - các bài viết từ Báo Giao thông, tin tức Báo Giao thông

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc: Cần quan tâm họ làm được gì hơn việc họ là con ai

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho rằng, đánh giá cán bộ phải xem họ làm được gì chứ không chỉ xem là con ai.

Theo dõi Pháp Luật Plus