Báo Giao thông - các bài viết từ Báo Giao thông, tin tức Báo Giao thông

Tắc biên với Trung Quốc, thanh long sang Australia giá tới 200.000 đồng/kg

Việc xuất khẩu thanh long sang Australia sẽ là giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thanh long trong giai đoạn Trung Quốc dừng thông quan nhiều cửa khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1