Pháp Luật Plus - Báo Giao thông - các bài viết từ Báo Giao thông, tin tức Báo Giao thông

Báo Giao thông - các bài viết từ Báo Giao thông, tin tức Báo Giao thông

Cầu đi bộ đẹp nhất Hạ Long xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm

Cây cầu đi bộ nằm trong Công viên hoa Hạ Long đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo dõi Pháp Luật Plus