Báo Giao thông - các bài viết từ Báo Giao thông, tin tức Báo Giao thông

Huy động hơn 300.000 tỷ đầu tư cảng biển 10 năm tới thế nào?

Việc phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 cần hơn 300.000 tỷ đồng và định hướng chủ yếu huy động từ nguồn vốn ngoài ngân sách...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1