Báo Đầu tư - các bài viết từ Báo Đầu tư, tin tức Báo Đầu tư

Cử tri nhận xét các gói hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thiếu kịp thời

Theo cử tri, việc đề ra và triển khai thực hiện các gói hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thiếu kịp thời nên chưa giúp doanh nghiệp khắc phục được khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1