Pháp Luật Plus - Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Bức xúc về yêu cầu khảo sát hiện trường trong mùa dịch

Tùy vào quy mô và tính chất của gói thầu, mức độ cần thiết của công tác khảo sát hiện trường trong giai đoạn tiền đấu thầu sẽ được xác định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1