Pháp Luật Plus - Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Sinh thái Thủy lợi trúng hai gói thầu trồng rừng ven biển

Công ty CP Xây dựng và Sinh thái Thủy lợi vừa được công bố trúng 2 gói thầu thủy lợi với tổng giá trúng thầu hơn 125 tỷ đồng

Theo dõi Pháp Luật Plus