Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Tháng 5/2019: Hà Nội đấu thầu 5 gói thầu mua sắm tập trung đợt 2

Trong tháng 5/2019 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 5 gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus