Báo Đấu thầu - các bài viết từ Báo Đấu thầu, tin tức Báo Đấu thầu

Quý III, đấu thầu 5 gói thầu xây dựng trạm 220/110 kv tại Hà Nội

Điện lực Hà Nội vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới trạm 220/110kV Đại Mỗ và nhánh rẽ 220kV.

Theo dõi Pháp Luật Plus