báo dantri - các bài viết về báo dantri, tin tức báo dantri

Công ty Phân bón hoá chất Cần Thơ bị tước giấy phép khai thác khoáng sản 18 tháng

Đây là một trong những quyết định mang tính răn đe của cơ quan chức năng đối với Công ty này trước hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1