Báo Chính phủ - các bài viết từ Báo Chính phủ, tin tức Báo Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Quyết tâm cao nhất, dập dịch sớm nhất

Quyết tâm cao nhất, dập dịch sớm nhất

0
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là quyết tâm cao nhất, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất, tất cả phải nêu cao cảnh giác...