Pháp Luật Plus - Báo chí - các bài viết về Báo chí, tin tức Báo chí

Báo chí - các bài viết về Báo chí, tin tức Báo chí

Hội Báo toàn quốc 2022: Tôn vinh, quảng bá các sản phẩm báo chí

Hội Báo toàn quốc là dịp biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Làm báo trong thời kỳ kỷ nguyên số

Làm báo trong thời kỳ kỷ nguyên số

0
Trước sự phát triển mạnh mẽ, rộng lớn của công nghệ thông tin vừa tạo thuận lợi cho báo chí và cũng là thách thức sống còn đối với người làm báo.