Báo chí - các bài viết về Báo chí, tin tức Báo chí

Giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực báo chí - tại sao không? Kỳ 2: Yêu cầu cấp bách

Không ít nhà báo đã và đang gặp nhiều rào cản trong tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin về các vụ việc liên quan đến chống tiêu cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus