bao che - các bài viết về bao che, tin tức bao che

Chống 'lợi ích nhóm' là bảo vệ lợi ích người dân

Cũng như khó vạch mặt, chỉ tên, làm rõ hành vi “chạy chức, chạy quyền” mặc dù biết là nó hiện diện, có thực, trong lĩnh vực “lợi ích nhóm” cũng vậy.

Theo dõi Pháp Luật Plus