báo cáo tì chính - các bài viết về báo cáo tì chính, tin tức báo cáo tì chính

PNJ doanh thu tăng đạt 79% kế hoạch

Quý 3/2018, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 221 tỷ đồng tăng 40 % so với cùng kỳ.

Theo dõi Pháp Luật Plus