Pháp Luật Plus - Báo cáo thẩm tra - các bài viết về Báo cáo thẩm tra, tin tức Báo cáo thẩm tra

Báo cáo thẩm tra - các bài viết về Báo cáo thẩm tra, tin tức Báo cáo thẩm tra

Cần quy định rõ hành vi bị cấm của cơ quan, tổ chức trong quản lý thuế

Sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật Quản lý thuế.

Theo dõi Pháp Luật Plus