báo cáo - các bài viết về báo cáo, tin tức báo cáo

Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình mua sắm KIT xét nghiệm

Liên quan đến việc mua sắm KIT xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế… UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế rà soát, báo cáo trước ngày 14/1.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1