Pháp Luật Plus - bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - các bài viết về bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tin tức bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - các bài viết về bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tin tức bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hạnh phúc của 'người mẹ' ươm mầm những 'vầng trăng khuyết'

Cô giáo Trương Thị Ngọc Hà vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân dịp tôn vinh Nhà giáo Việt Nam năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1