bằng cấp - các bài viết về bằng cấp, tin tức bằng cấp

Tuyệt đối chống tư tưởng học để được đề bạt, nâng lương

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khi phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1