Pháp Luật Plus - bằng cấp - các bài viết về bằng cấp, tin tức bằng cấp

bằng cấp - các bài viết về bằng cấp, tin tức bằng cấp

Quản lý chặt chẽ phôi văn bằng, chứng chỉ

Đây là quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Làm quan đừng chỉ nói hay, quên làm

Làm quan đừng chỉ nói hay, quên làm

0
Lãnh đạo TP Đà Nẵng bị Trung ương thi hành kỷ luật, chúng ta lại có một bài học đắt giá: Bài học Nói và Làm của cán bộ đảng viên.