ban tổ chức Trung ương - các bài viết về ban tổ chức Trung ương, tin tức ban tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị chuẩn y 3 tân Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy: Quảng Ngãi, Hậu Giang, Phú Yên, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Vấn đề hệ trọng

Vấn đề hệ trọng

0
Đáng chú ý nhất là việc nhìn nhận, đánh giá và nghiêm túc rút ra bài học từ công tác cán bộ để khắc phục những yếu kém tồn tại.