bản tin - các bài viết về bản tin, tin tức bản tin

Người đọc bản tin đầu tiên về chiến thắng 30/4

Phát thanh viên Kim Cúc là một trong hai người đã đọc bản tin chiến thắng này trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus